Serbian Flag

Hvala vam što posećujete naš sajt posvećen promociji, održavanju i negovanju srpskog jezika. Autori ovog projekta se bave kompjuterskom obradom teksta, formiranjem baze podataka i pravljenjem programa, a vezano za Rečnik stranih reči i izraza, autora Milana Vujaklije. Kao izvor nam je poslužilo izdanje Rečnika stranih reči i izraza koje je štampala Prosveta 1980. godine. Nadamo se da ćete na našem sajtu naći sve važne informacije o formiranju elektronske baze podataka i razvoju programa koji će omogućiti prikazivanje odrednica.