Srpska Zastava

Kroz spokoj tamne, ćudljive noći,
tragovi đona svugde po blatu,
i bezbroj umornih sklapaju oči,
i noćas svetlost na prvom spratu
ponovo blješti, ponovo raste.
 
Zavese teške ne zna se skriti
snop sitnih zraka što budno bdiše,
ni šapat lišća ne može biti,
zvučniji nego li kapljice kiše
bujice kiše čudnih li reči.
I svaku večer u isto doba,
prolazeć' pokraj trošnoga zdanja,
na spratu svetli ta ista soba
gde pogled ceo zavesa sklanja,
al' ipak slutim šta se tu zbiva.
 
No, u svom sjaju dnevne beline
dok pare mestom miris kruti, 
i nema noći, i nigde tmine,
ni jedan čovek ne može čuti
glasoe tužne sa prvog sprata.
 
Ali, čim tama po prahu dune,
u trošnoj zgradi prljavo sive,
drvo sa starog prozora trune,
glasovi tanki opet ožive,
i opet blješte, i opet rastu. 
 
Anđela Bokan