Srpska Zastava

Sažetak

Ovaj dokument predstavlja analitički pregled treniranja sa mojom fitnes instruktorkom u Sportskoj Akademiji Kočović, tokom perioda početak avgusta 2019. godine do kraja oktobra 2020. godine.

Dobri ljudi stalno rade na sebi. Konfučije.

Na samom početku

Inicijalno, sam početak, bio je rukovođen činjenicom da sam četiri meseca imao aktivnosti u plesnoj školi ChaCha Moon gde sam primetio da mi fizička aktivnost u blagom obimu veoma prija, pa sam se tokom letnje pauze, da se ne bih ponovo zapustio, odlučio da proširim spektar fizičkih aktivnosti i na teretanu. Zbog toga sam se javio u Sportsku akademiji Kočović, i na preporuku devojke sa infopulta Anđele odlučio sam se za individualne treninge.

Pre korona karantina

Najznačajnija odlika ovog dela treninga leži u činjenici da smo fasciju, koja je bila debela i neaktvina od višedecenijskog netreniranja, vežbom učinili aktivnom, tankom i fleksibilnom. Treninzi su imali tri glavna segmenta: traka, parter i sprave. Veoma mi se svidelo vežbanje, pre svega što sam primetio sa instruktorka poseduje znanje i vežbanje nije stihijsko i haotično. Imao sam dosta jak i izražen motiv za vežbanjem. Dolazio sam uvek na vreme, obrijan, čiste kose i težio sam da ispunim sve elemenate pojedinih vežbi. Planirao sam da vežbam mesec dana, do početka škole plesa, ali sam odustao od daljeg plesa zbog pritiska žulja na stopalu i nastavio sam sa treninzima, smatrajući da imaju veći doprinos na moje celokupno funkcionisanje i zdravstveno stanje. Krajem 2019. godine kada sam primetio pozitivne efekte treniranja na moje potpuno psihofizičko stanje odlučio sam da treninge nastavim i tokom 2020. godine.

Posle korona karantina

Glavna osobina je bio rad u parteru jer se instruktorka zainteresovala za funkcionalne treninge i smatrala je da tako ostvarujemo veći doprinos na moje fizičko i mentalno zdravlje. Na samom početku mi je smetalo, jer me privlači vežbanje na spravama, ali sam s vremenom zavoleo ovu vrstu treninga. Primetio sam da mi se stanje u zglobovima znatno popravilo, da nemam stalni opterećujući pritisak u njima, što je dovelo da opuštanja celog organizma. Od sredine maja 2020. godine primećujem nagli gubitak početne motivacije, koju sam u potpunosti vezivao za instruktorku, a uz nedostatak dodatne motivacije često razmišljam o prekidu treniranja. Pozitivni aspekti su da Andrijana poseduje veliko znanje o treninzima koje stalno unapređuje praćenjem literature, vešto osmišljava treninge, pazi prilikom mog izvođenja pojedine vežbe da sama vežba na mene ne utiče negativno, vešto rukovodi svim elementrima svakog pojedinačnog treninga, analitički se na kraju treninga odnosi prema efektima treninga i njegovom delovanju na mene, realna je i racionalna, spremna na kompromis i dogovor. 

Zaključak

Po dogovoru, na treninge sam dolazio u zakazanom terminu, nisam kasnio. Po savetu instruktorke ishranu sam prilagodio tako da sam obrok jeo najranije dva sata pre treninga. Ulagao sam dodatne napore da budem obrijan i čiste kose. Svoje materijalne obaveze prema teretani i instruktorki sam regulisao na vreme. Ulagao sam napore da svaku vežbu koja je bila za određen trening definisana za rad ispunim u potpunosti. Trudio sam se da budem aktivan učesnik svih elemenata treniranja. U nekoliko navrata sam primetio da neposredan odnos moje instruktorke prema meni deluje izuzetno oplemenjujuće na mene. U periodima kada nisam pušio cigarete primećujem poboljšanje zdravstvenog stanja, blago povećanje telesne mase, smanjenje potrebe za pijenjem kafe, skoro potpuno smanjenje jedenja grickalica, blago povećanje jedenja voća, uravnoteženje gasto trakta i velike nužde, obavljanje svakodnevnih aktivnosti bez zamaranja. Sigurniji i stabilniji pri hodu, posebno pri penjanju i spuštanju niz stepenice, stajem punim stopalima na stepenice. Ne praktikujem više sajd volk i držanje za gelender. Torzo držim uspravno i kada primetim da mi propada opomenem se i ispravim.  Sa izvesnom dozom oduševljenja primećujem da sam, zahvaljujući veštom osmišljavanju i rukovođenju treniga od strane moje fitnes instruktorke postao u izvesnom meri kvalitetniji muškarac nego što sam bio pre javljanja na treninge.

Web Hosting