Srpska Zastava

Sa ponosom Vas obaveštavamo da je od početa februara 2014. godine program Elektronski rečnik 2014 dostupan preko našeg sajta. Program predstavlja unapređenu verziju programa Elektronski rečnik 2013 sa jasnom podelom odrednica na Slovo, Reč i Izraz. Izvršena su manja unapređenja u domenu stabilnosti funkcionisanja programa. 

Obaveštavamo Vas da će nadograđena i ažurirana verija Elektronskog rečnika 2014 biti dostupna početkom jula 2014. godine.