To su naše lavice! To su naši lavovi! 

Odazvao sam se na poziv direktora škole Saše Brmbote, upućen preko Nacionalne Službe za Zapošljavanje, da budem zamena nastavnici matematike Milici Jovanović. 

Ova mala i ljupka škola koja zapošljava elitni nastavnički kadar iz raznih oblasti ulaže značajne svakodnevne napore u savladavanju tekućih problema i podizanja nivoa nastave. Upoznao sam mnoge radne, vredne i istrajne nastavnice i nastavnike. Upoznao sam našeg direktora Sašu, našeg psihologa Kaću i našeg pedagoga Bojanu. Upoznao sam Draganu Bogdanović-Pranić i Anu Vuković i Danijelu Tošković, naše profesore fizičkog, i Veru, Ivana i Milicu, upoznao sam i  Belindu, Vesnu i Brankicu. Upoznao sam našeg nastavnika istorije. Predstavljalo mi je privilegiju i čast da budem deo kolektiva. 

Upoznao sam mnoge neposredne, otvorene i dobre đake. Upoznao sam Jovanu, Jelenu, Ivanu, Nevenu, Anu, Andreu, Jelenu & Jelenu i Maju; upoznao sam i Dejanu, Tijanu & Nevenu, Miru i Milicu; upoznao sam i Milicu & Milicu, Juliju; upoznao sam i Anastasiju, Ljubicu, Teu, Danijelu, Nevenu i Milana i Nikolinu; upoznao sam Mitra, Filipa, Jovana, Nikolu; upoznao sam Filipa i Mihajla. Upoznao sam mnoge radne, vredne, požrtvovane, uporne i istrajne učenice i učenike koji ulažu značajne napore u savladavanju gradiva. Na taj način podižu kvalitet sopstvenog života. Na taj način unapređuju i oplemenjuju sebe. Predstavljalo mi je čast da zajedno sa đacima rešavam zadatke iz matematike.

To su naši Batajnički lavovi! To su naše Pinki lavice! Zajedno smo pravi lavovi!

Radom u Osnovnoj školi Boško Palkovljević - Pinki u Batajnici, oplemenio sam i unapredio kvalitet sopstvenog života. Osećam se u potpunosti zadovoljan postignutim rezultatima. 

Sačuvajte pesmu koju smo zajedno otpevali u svom sećanju ~ negujte je u svom srcu!  

Web Hosting