Srpska Zastava

Danas sam u: Klub Paunovi! prisustvovao dramskoj radionici koju je vodila Jana, diplomirani dramski režiser.

Ovo predivno jednočasovno predavanje na temu Dramski humor, koje nam je približilo elemente pozorišta kao što su: imitacija, razumevanje, saosećajnost, humor, dramski sukob, iritacija oplemenilo je kvalitet moga života.

Učešćem na ovom predavanju sam unapredio kvalitet svoga života. Osećam se: Fantastično!