Srpska Zastava

Podaci ili podatci

Pravilna je reč podaci u kojoj dolazi do gubljenja suglasnika T. Glas C sliven je od glasova T i S, pa se gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju. Otuda je reč: podatci nepravilna.

Primer: Svi podaci su uneti u registar.

Prethodno ili predhodno 

Reč prethodno je primer za glasovnu promenu jednačenje suglasnika po zvučnosti. Tako da će se zvučni glad D ispred bezvučnog glasa H zameniti bezvučnim glasom T. Pravilan je izraz prethodno.

Primer: U prethodnom primeru možete videti izuzetke od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe. Vraćanje u prethodno zdravstveno stanje biće teško, ali ipak izvodljivo.

Veb sajt ili veb-sajt

Piše se veb-sajt. 

Veb sajt je polusloženica i piše se sa crticom: veb-sajt, veb-dizajn, veb-administrator, veb-stranicaMenja se samo drugi deo veb-sajtveb-sajtaveb-sajtu, veb-sajteveb-sajtomveb-sajtu u jednini i veb-sajtoviveb-sajtovaveb-sajtovima u množini.

и-мејл ili имејл

Свакодневно се можемо срести са различитим варијантама овог компјутерског термина, од синтагми електронска пошта и електронско писмо, преко полусложеница е-писмо, е-пошта, е-мејл и и-мејл, до једне речи: имејл, мејл или чак емајл; а налазимо и вишеструко преношење изворне речи: e-mail, email и mail.

Што се Правописа Матице српске (издање 2011) тиче, правилно писање ове речи је имејл и скрaћено мејл (мн. имејлови, мејлови), док облик e-mail Правопис толерише само када су у питању адресе, посетнице и слично.