Srpska Zastava

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Ljudi su od davnina pokazivali težnju ka kockarskom ponašanju. Gatali su u kamenčiće i životinjske kosti da bi predvideli događaje u bliskoj budućnosti, sveštenici Maja su gledali u tek izvađena, vrela i pulsirajuća srca žrtava da bi dopreli do bogova, Grci su gledajući u jetru zaklanih životinja predviđali ishod predstojećih bitaka, mnoga društva su gatala u dim, pljuvačku ...

Suština takog ljudskog ponašanja leži u činjenici da su ljudi po svojoj prirodi skloni razmišljanju, promišljanju, analitičkom odnosu prema događajima i stvarima, izvlačenju zaključaka. Suština kockarskog ponašanja upravo leži u činjenici da ljudi dok se kockaju: razmišljaju! Kockanje nije supstanca koja se, kao alkohol ilil psihoaktivne supstance, unose u ljudsko telo ~ spolja! ~ i na taj način menja svest osobe koja je koristi. Kockanjem se podstiče osnovna ljudska potreba za razmišljanjem i i zvlačenjem zaključaka! Način na koji se to izvodi je u suprotnosti sa ljudskom potrebom da bude koristan član društva. Da doprinosi razvoju društva. Kockari biraju put ljudske potrebe da bez ikakvog, ili sa izuzetno malo napora ~ jednom vrstom pasivnog odnosa ~ ostvare određenu ličnu dobit. To rade na sebičan način. Takvim svojim ponašaljem, ljudi koji su skloni da kockanjem podstiču sebe na razmišljanje u znatnoj meri unazađuju i upropašćavaju kvalitet sopstvenog života. Takvim svojim ponašanjem kockari kao ljudska bića propadaju. 

Upravo zbog ovih činjenica nije moguće napraviti lek protiv kockarskog ponašanja. Ipak, ukoliko bi se medicinski radnici odlučili da takav lek naprave, on bi morao sadržati sustance koje sprečavaju ljudsku potrebu za razmišljanjem. Na taj način bi medicinski radnici izgubili suštinu svog postojanja ~ da pomažu ljudima koji imaju problem, zato što bi stvorili lek koji po svom dejstvu sputava osnovnu ljudsku potrebu ~ potrebu za razmišljanjem!

Utilizam: filozofska škola Đeremi Bentam i Đon Stjuart Mil

Utilizam je etnička, pravna, socijalna, ekonomska i psihološka teorija, koja u ponašanju ljudi kao vrhunsku vrednost ističe vladavinu principa korisnosti, a ne zaštitu neke moralne ili druge vrline i vrednosti. Utilizam u normativnoj etici, je tradicija koja potiče iz ideja kasnog 18. i 19. veka, engleskih filozofa i ekonomista Đeremi Bentam i Đon Stjuart Mil, po kojima je jedna akcija ispravna ako služi dostizanju sreće, a pogrešna ako izazove suprotan efekat od sreće, ali ne samo sreće onoga ko izvodi akciju, nego i svih onih koje na bilo koji način ta akcija dotiče. Ova teorija je u suprotnosti sa egoizmom, po koje pojedinac treba da stavlja svoj interes na prvo mesto, čak i na uštrb interesa ostalih pojedinaca.

Pozitivizam: sociološka škola Ogist Kont 

Pozitivizam je pravac u filozofiji i nauci kojem je polazna tačka samo ono što je pozitivno, činjenično i iskustvom dato, i koji svoja istraživanja i izlaganja vrši samo u ovim granicama, odbacujući svaki metafizički put kao potpuno nepotreban i nekoristan. Ovim se imenom naročito zove filozofska i sociološka škola Ogista Konta (Auguste Comte; Monpelje, 19. februar 1798 - Pariz, 5. septembar 1857), tvorca ovoga izraza, koja, odbacujući metafiziku, ograničava ljudsko znanje samo na odnose i zakone, na pozitivne nauke: matematiku, astronomiju, fiziku, hemiju, biologiju i sociologiju.

Web Hosting