Srpska Zastava

Blog Malog pingvina

Sa ponosom vam predstavljamo Blog Malog pingvina, osmišljen kao mesto na kojem možete da kreirate članke iz događaja u kojima ste bili aktivni učesnik, a za koje smatrate da su u određenoj meri unapredili kvalitet vašeg života! Podelite Vaše članke sa svojim prijateljima, ulepšajte im dan!

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Pozitivizam je pravac u filozofiji i nauci kojem je polazna tačka samo ono što je pozitivno, činjenično i iskustvom dato, i koji svoja istraživanja i izlaganja vrši samo u ovim granicama, odbacujući svaki metafizički put kao potpuno nepotreban i nekoristan. Ovim se imenom naročito zove filozofska i sociološka škola Ogista Konta (Auguste Comte; Monpelje, 19. februar 1798 - Pariz, 5. septembar 1857), tvorca ovoga izraza, koja, odbacujući metafiziku, ograničava ljudsko znanje samo na odnose i zakone, na pozitivne nauke: matematiku, astronomiju, fiziku, hemiju, biologiju i sociologiju.

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Dugi niz godina radim u prosveti. Dosadašnja iskustva prosvetnih radnika govore da se nastava sa učenicima traba održavati u pasivnom obliku. Sada je došlo vreme za promenu! Kod mene su sazreli uslovi za aktivni pristup nastavi - New way of practice!

Početak moje transformacije je počeo, sada već daleke 2001. godine, sa učenicom Građevinsko-tehničke škole na Zvezdari, Irenom Bakić koja je bila nezainteresovana za školu, učenje i bilo kakvo unapređenje sopstvenih kvaliteta. Ja sam kao razredni starešina ulagao ogromne napore da joj pomognem u prilagođavanju nastavi, zanemarujući rad sa posvećenim učenicima i učenicama. Na polugodištu školske 2001/2002. godine sam odlučio da se posvetim samo učenicima koji ulažu napore u savladavanje gradiva. Irenu sam u potpunosti zanemario. Ona mi to nije zamerila. Ipak, mesec dana pred kraj školske godine Irena je počela da ulaže napore u savladavanje gradiva. Uspela je da upiše drugu godinu. Naknadno sam saznao da je presudan uticaj na takvo Irenino ponašanje imao njen otac. Zaključak je bio jasan: može se pomoći samo onome ko pomoć traži, može se gradivo objasniti samo onome ko teži da ga savlada!

Ovakav pristup u izvesnoj meri može delovati diskriminatorski. Ipak, moje iskustvo govori da postoje ljudi koji se aktiviraju tek kada im okrenemo leđa. Tada imaju snažnu potrebu da budu aktivni, da preuzmu inicijativu. Tada im treba pružiti ruku, tada im treba pomoći, tada im se može pomoći. Na taj način možemo formirati značajnije kvalitetniji odnos. Na svakome od nas je da nađemo najbolji mogući način da ostvarimo najkvalitetniji odnos sa učenicima.

Nazovite to aktivna nastava, izokrenuta učionica ili New way of practice! ali ona je neophodna i potrebna kako prostvetnim radnicima tako i njihovim učenicima.

New way of practice in 2015 year 

Tokom školske 2014/2015. školske godine oblik aktivne nastave je bio svesno postavljanje grešaka u izradi zadataka. To je rezultiralo činjenicom da su učenici koji su bili zainteresovani za učenje uzimali aktivno učešće u izradi zadataka tako što su primećivali greške i ispravljali me. Ja sam prihvatao činjenicu da sam pogrešio i ispravljao sam zadatke, objašnjavajući im ispravan put rešavanja zadataka. Mnogi učenici i učenice su uzeli učešće u ovakvom radu. Najviše učešća u ovakvom radu je uzela Nevena koja je primećivala i prijavljivala mi svaku moju grešku. Na taj način smo tačno rešavali zadatke. Mora se uzeti u obzir: kada je došlo vreme da se rade zadatci za pripremu za kontrolni i pismeni nisam grešio u njihovoj izradi. To su čak i učenici primetili i propratili sa komentarom: Ove zadatke uopšte niste pogrešili!

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Utilizam je etnička, pravna, socijalna, ekonomska i psihološka teorija, koja u ponašanju ljudi kao vrhunsku vrednost ističe vladavinu principa korisnosti, a ne zaštitu neke moralne ili druge vrline i vrednosti. Utilizam u normativnoj etici, je tradicija koja potiče iz ideja kasnog 18. i 19. veka, engleskih filozofa i ekonomista Đeremi Bentam i Đon Stjuart Mil, po kojima je jedna akcija ispravna ako služi dostizanju sreće, a pogrešna ako izazove suprotan efekat od sreće, ali ne samo sreće onoga ko izvodi akciju, nego i svih onih koje na bilo koji način ta akcija dotiče. Ova teorija je u suprotnosti sa egoizmom, po koje pojedinac treba da stavlja svoj interes na prvo mesto, čak i na uštrb interesa ostalih pojedinaca.