Srpska Zastava

Leksikon stranih reči i izraza

Do početka novembra skenirano je 500 stranica knjige Leksikon stranih reči i izraza od kojih je u ABBYY FineReader 11 Professional Edition programu obrađeno 470 stranica. Stranice su prečišćene od nepravilnosti i formirani su Microsoft Word dokumenti.

Svaka stranica je nakon toga posebno obrađena u programu koji je specijalno razvijen za ovu namenu, a koji smo nazvali Elektronski rečnik: Editorijal 2012. Svrha editorijala je da  formira pojedinače odrednice po određenom šablonu i da napravi nezavisne odrednice u RTF, HTML i XML formatu.

Ovim postupkom su u editorijalu do sada obrađena sledeća slova: slovo A (3,839 odrednice), slovo Б (1,571 odrednica), slovo В (978 odrednica), slovo Г (1,130 odrednica),  slovo Д (2,245 odrednica),  slovo Ђ (95 odrednica), slovo E (2,225 odrednica), slovo Ж (99 odrednica), slovo З (242 odrednice), slovo И (1,798 odrednica) i  slovo Ј (304 odrednice).

Novembar

U toku novembra skenirane su stranice do 650 strane, dok se u FineReader obrađene 620 strane. U editorijalu su formirane pojedinačne odrednice za slovo К (4,021 odrednica), slovo Л (1,238 odrednica), slovo Љ (5 odrednica), slovo М (2,614 odrednica), slovo Н (862 odrednice) i slovo Њ (12 odrednica). 

Decembar

U toku decembra smo sa skeniranjem stigli do 750 strane, dok se u FineReader obrađene 730 strane. U editorijalu su formirane pojedinačne odrednice za slovo O (1,260 odrednica). 

Januar 2014

U toku januara smo sa skeniranjem stigli do 900 strane, dok se u FineReader obrađene 850 strane. U editorijalu su formirane pojedinačne odrednice za slovo П (4,338 odrednica) i za slovo Р (1,662 odrednice) . 

Februar

U toku februara smo sa skeniranjem stigli do 950 strane, dok se u FineReader obrađene 910 strane. U editorijalu su formirane pojedinačne odrednice za slovo С (2,655 odrednica). 

Mart

U toku marta smo sa skeniranjem stigli do 1051 strane, dok su u FineReader obrađene 1030 strane. U editorijalu su formirane pojedinačne odrednice za slovo T (1,797 odrednica), slovo Ћ (79 odrednica), slovo У (304 odrednica), slovo Ф (1,394 odrednice) i slovo Х (1,665 odrednica).

April

U toku aprila smo sa obradom završili sve 1051 stranice. U editorijalu su formirane pojedinačne odrednice za slovo Ц (348 odrednica), slovo Ч (124 odrednice), slovo Џ (79 odrednica) i slovo  Ш (491 odrednice).

Na osnovu objašnjenog rada uspreli smo da kreiramo prvu bazu podataka, koja ukupno sadrži 39,474 reči i izraza, odnosno pojedinačnih odrednica. Ove odrednice su sastavni deo programa Elektronski rečnik 2016.

Rečnik turskih i manje poznatih reči i izraza

Avgust

U toku avgusta obrađene su knjige u kojima ima turskih i manje poznatih reči i izraza. Formirane su odrednice i kreirana je baza podataka. Ovo je naša druga baza, i sadrži preko 1,500 turskih i manje poznatih reči i izraza. Ova baza je sastavni deo programa Elektronski rečnik 2016.  

Ovaj članak se redovno ažurira i modifikuje. Molimo posetioce našeg sajta da ga redovno čitaju.

Web Hosting