Srpska Zastava

Primarni cilj koji smo sebi postavili, a koji se odnosi na razvoj elektronske verzije Leksikon stranih reči i izraza sa pripadajućom bazom podataka, postignut je.

Kao osnova nam je poslužilo štampano izdanje Leksikon stranih reči i izraza, autora Milana Vujaklije koji je štampala Prosveta 1980. godine. Autori ovog projekta smatraju da je ova verzija rečnika najbliža onoj zamisli koju je Milan Vujaklija imao tokom prukupljanja podatka vezanih za stvaranje Rečnika. Uzeto je u obzir i da kasnija štampana izdanja Leksikon stranih reči i izraza nisu znatno menjanja, niti su unete nove odrednice. Planiramo da kao nadogradnju elekronske verzije Leksikon stranih reči i izraza u budućnosti korisnicima ponudimo Novog Vujakliju, a korisnicima koji već koriste elekronsku verziju Rečnika stranih reči i izraza biće nadograđena baza podataka sa novim odrednicama koje postoje u Novom Vujakliji.

Tokom rada na razvoju rečnika rodila se ideja da po njegovom završetku, paralelno sa nadogradnjom, započnemo sa razvojem baza za Rečnik jezičkih nedoumica, Rečnik stranih izraza i izreka i Rečnik srpskoga jezika. Smatramo da sa ovim elekronskim bazama sveobuhvatno obradili rečnike srpskog jezika.

Web Hosting