Srpska Zastava

Namena i karakteristike programa

Osnovna namena programa Elektronski rečnik 2016 je da čita i prikazuje odrednice iz raznih rečnika srpskog jezika koja su doživela štampana izdanja i čije baze smo razvili. Osnovne karakteristike programa su da je Unicode kompaktibilan i da je testiran pod Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windiows 8 (32-bitni i  64-bitni).

Vizuelni izgled ekrana čine tri celine. Prvu celinu čine izbor početnog slova reči (vertikalni niz slovnih dugmića) pored koga je dat spisak reči i izraza određenog slova. Drugu celinu predstavlja strukturalni opis reči ili izraza (desna gornja oblast ekrana), a koja se sastoji iz naglašene reči,  porekla reči (koje je prezentovana u morfološkom i etimološkom obliku) i objašnjenja reči uz korišćenje aktivnih linkova, Treću celinu predstavlja tekstualni prikaz (standardni prikaz iz štampanih publikacija), koji je prezentovan dole desno. Izvršena je jasna podela odrednica na Slovo, Reč i Izraz. Na taj način je svakoj odrednici pridodato značenje koje joj pripada. Program sadrži istroriju kretanja kroz rečnik, u kojoj su prikazane sve reči i izrazi koje su tokom rada otvarane i mogućnost njihovog lakog ponovnog otvaranja. Program svojim korisnicima pruža mogućnost unosa sopstenih reči i izraza, i njihovog lakog korišćenja. Program sadrži dugme Wiki, koje ima mogućnost, da u okviru programa, prikazuje pojmove iz Wikipedija na srpskom jeziku.

Elektronski rečnik je zvanična verzija programa. Elektronski rečnik je trgovinska marka softverske kompanije Mali pingvin. Ovaj članak se redovno ažurira i modifikuje. Molimo posetioce našeg sajta da ga redovno čitaju.

Web Hosting