Srpska Zastava

Извод из предговора штампаног издања

Овоме речнику, који се због свога енциклопедијскога карактера појављује под насловом Лексикон страних речи и израза, циљ је да буде што практичнији, што потпунији и, нарочито, јасан и поуздан у обавештавању оних који се буду њим служили.  

Поред сваке главне речи дато је, у загради, најпотребније етимолошко објашњење, што ће знатно помоћи правилном изговору и разумевању, нарочито једнозвучних (хомонимних речи) које би иначе морале код свакога изазвати разумну пометњу.  

Објашњењима је био циљ да буду што обухватнија и, нарочито, јасна и сигурна. Због тога, место да страну реч објашњава само одговарајућом нашом речи а израз само нашим изразом, писац је, поред тога, сматрао да је важније дати живљи опис и логички тачну дефиницију, у жељи да тиме употпуни објашњење и, можда, умањи и ублажи иначе неминовну сувопарост дела ове врсте.

Статус базе: активна.

Web Hosting