Srpska Zastava

Zoran Filipović

Zoran Filipović

nedelja, 03 jun 2018 14:49

Srpsko-ruski elektronski rečnik

Большой сербско-русский словарь. Для сербских и русских слов указаны ударения. Для слов сербского языка имеется возможность выбора между кириллическим и латинским алфавитами. Дополнительный словарь географических названий. Имеется возможность создания пользовательских словарей, в которых слова объединены какой-нибудь общей темой. В дополнение к обычному поиску реализован 'поиск по буквам', без использования клавиатуры. 'Обратный' русско-сербский словарь. Благодарю за помощь всех, кто помогал мне в этом проекте.
Написать разработчику: Александр Плотников
Обучение сербскому языку: Учим сербский язык.
sreda, 29 jul 2015 00:00

Naše eBooks 2020!

Karakteristike naših eBooks

Naše elektronske knjige su otkucane korišćenjem LaTeX sistema za pripremu teksta, koji je kreirao Leslie LamportUpotrebljena je Computer Modern familija fontova koju je dizajnirao Donald KnuthNaša eBooks izdanja su u pdf formatu i potpuno su kompaktibilna za korišćenje na desktop, e-reader i tablet računarima. 

Naša eBooks izdanja

Verzija koja se pred vama sadrži komplet sledećih eBooks: Leksikon stranih reči i izraza, Rečnik turskih i manje poznatih reči i izraza, Mališan kod Hrista na Božičnoj jelki, Mali rečnik drame, Pet Robinsona, Seljak Marej, Stogodišnja baka, Devojčica sa šibicama, Ruska lepotica, Strugara za mermer, Roman u devet pisama, Usta puna zemlje, Bobac, Mojih ruku delo, San smešnog čovekaBajka o ribaru i ribici, Deset Indijanaca, Gore u Mičigenu, Kanarinac za nekoga, Kratki srećni život Fransisa Makombera, Krotka, Metak, Snegovi Kilimandžara, Srna u izgubljenom raju, Starac kraj mosta, Strugara za mermer, Upravnik poštanske stanice, Univerzalna deklaracija o pravima čoveka, Starac i more, Banalna priča, Pikova dama, Empire V, Brzinska trka, Jedna čitateljka piše, Čapajev i Praznina, Knulp.

Od autora su zastupljeni: Milan Vujaklija, Viktor Jerofejev, Fjodor DostojevskiHans Kristijan Andersen, Herman Hese, Branimir Šćepanović, Ernest Hemingvej, Puškin i razni drugi autori.

subota, 22 jun 2013 00:00

Elektronski rečnik 2017!

Program Elektronski rečnik 2017, koji je pred vama i koji možete slobodno preuzimati, sadrži preko 2,000 stranih reči i izraza koje možete slobodno pregledavati. Program Elektronski rečnik je baziran na knjizi Лексикон страних речи и израза, autora Milana Vujakllije, koji je štampala Prosveta 1980. godine. Baza sadrži preko 39,500 stranih reči i izraza. Pored ove baze postoji i baza Rečnik turskih i manje poznatih reči i izraza, sa preko 1,500 odrednica, koja je sastavni deo programa Elektronski rečnik.

Program radi u demostracionom modu. Ukoliko imate potrebu da vam program radi u aktivacionom modu pošaljite nam serijski broj preko kontakt forme radi formiranja jedinstvenog aktivacionog koda. Ukoliko ste zainteresovani za potpunu verziju programa Elektronski rečnik 2017 sa obe baze kontaktirajte nas preko kontakt forme radi dogovora u načinu kupovine programa.

Preuzmi i ti!

Program Elektronski rečnik je do sada preuzet 6.000 puta! Preuzmi i ti, potpuno besplatno, svoj primerak programa Elektronski rečnik 2017!